กิจกรรมตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมวันตรุษจีน

รางวัลชนะเลิศ รายการ TO BE NUMBER ONE 2024

รายการ “ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ”

ต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ

งานบริการเรา