โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แจ้งกำหนดการรับชุดนักเรียน และชุดพื้นเมือง              

              ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำบุตรหลานของท่านมาติดต่อสั่งซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน เมื่อวันที่ ๓ – ๕ , ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นั้น ในการนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ขอแจ้งกำหนดการรับชุดเครื่องแบบนักเรียน และชุดพื้นเมือง ดังนี้   คลิกเพื่อดูประกาศ >>>>  แจ้งกำหนดการรับชุดเครื่องแบบนักเรียน   >>>>โทรติดต่อร้านพัตราภรณ์  : ​053-214810