โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562
ที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ดังต่อไปนี้

 

   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ