โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน ทดสอบ และสอบสัมภาษณ์ รอบ 3           ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มห้องเรียน) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3 ได้มีนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ และสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

คลิกดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ >>>>> ................คลิกเลยค่ะ............... (ไฟล์ PDF)