โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทำแบบทดสอบ และผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2                 ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 แล้วนั้น  ได้มีนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 และรายชื่อสำรอง ดังต่อไปนี้

คลิกดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ >>>>> ................คลิกเลยค่ะ............... (ไฟล์ PDF)