โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบ และสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


ประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษ

2559

วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประกาศผลรายชื่อนักเรียน รอบที่ 3/2559

2559

วันอังคารที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา รอบสอง ปี 2559

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบและสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558