โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียน ป.6/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.6/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.5/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.5/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.4/3 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.4/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.4/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.3/3 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.3/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.3/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.2/3 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.2/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.2/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.1/3 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.1/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน ป.1/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน อ.3/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน อ.3/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน อ.2/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน อ.2/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน อ.1/2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียน อ.1/1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียนเตรียมอนุบาล ห้อง 2/2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


รายชื่อนักเรียนเตรียมอนุบาล ห้อง 1/2563

2563

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563


ผ่านการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ

1/2562

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษ

2559

วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประกาศผลรายชื่อนักเรียน รอบที่ 3/2559

2559

วันอังคารที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา รอบสอง ปี 2559

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบและสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558