โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนการสอนทุกวิชา หลักสูตร 2551 ป.1-ป.3

บทความที่ 2

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


วันนี้มีวิจัยในชั้นเรียน ..มีหลากหลายวิชา เป็นร้อยเรื่อง เชิญครู - อาจารย์ ทุกท่านเลือกโหลดไปใช้งาน ได้ตามใจชอบครับ...หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ...เด็กไทย..อนาคตของชาติ

บทความที่ ๑

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558