โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สมัครรอบ2

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด : สมัครรอบ2

แบบฟอร์มรายงานผลการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม

เริ่มใช้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มโครงการ เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน update 25 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมประถมศึกษาปีที่6-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมประถมศึกษาปีที่5-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมประถมศึกษาปีที่4-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมประถมศึกษาปีที่3-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมประถมศึกษาปีที่2-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมประถมศึกษาปีที่1-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมอนุบาล3-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมอนุบาล2-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมอนุบาล1-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มค่าเทอมเตรียมอนุบาล-2561

วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


ใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


PortflioStudent

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด : PortflioStudent

บันทึกข้อความ..มอบภาระงาน..

วันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


หลักเกณฑ์ประกวดพานไหว้ครู

ประเภทการประกวดพานไหว้ครู ๑. ประเภทสวยงาม ๒. ประเภทความคิดสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


หนังสือรุ่น 22 ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


รอบสอง

การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

วันอังคารที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด : รอบสอง

ผ่านการคัดเลือก

วันอังคารที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด : ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อนักเรียนสัมภาษณ์ ปี61

วันอังคารที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ตัวอย่าง บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดกิจกรรม โครงการ

2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗)

คำร้องขอรับรองผลการเรียน หรือ ใบรับรอง (ปพ.๗) คลิกเพื่อโหลดได้เลย

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


เอกสารสมัครนักเรียน และยื่นความจำนงค์

วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ลาออก)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


แฟ้มสะสมผลงาน (บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ใบลาบุคลากร (บค.ล1)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558