โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปฏิทินวิชาการ 2559

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด : ปฏิทินวิชาการ 2559

กำหนดการวิชาการและกำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา2558

กำหนดการวิชาการและกำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา2558

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559