โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัล Best Runway

การประกวดเดินแบบผ้าไทยในรูปแบบไอรยาคู่แผ่นดิน

รางวัล Best Personality

ประกวดชุดผ้าไทย บอกรักแม่ให้ก้องโลก ณ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันไข่ตกตึก ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ " Wichai Science Fair 2018" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปุณยธร แก่นรัตนะและด.ญ.ปัณณธร แก่นรัตนะ การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลเกมมาตรฐาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ระดับปฐมวัย

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ระดับชั้นอนุบาล ณ อาคารปฐมวัย


วันภาษไทย ปี 61

จิตอาสา61

หล่อเทียนพรรษา61

รับขวัญพวงคราม61

ไหว้ครู61

เลือกตั้ง61

ประชุมผุ้ปกครอง

ประชุมปฏิบัติการ

วันแม่แห่งชาติ ปี60


: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: รายงานประจําป SAR ประจำปีงบประมาณ 2552

อ่านต่อ


: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

: คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “สาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย” ประจำปีการศึกษา 2561

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันไข่ตกตึก และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการขยายออนไลน์”

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
คลังความรู้เพิ่มเติม
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
668
ปีนี้
5,500
ปีที่แล้ว
9,220