โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สดุดีจอมราชา

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

กิจกรรมพี่สอนน้อง และ กาดหมั่ว ครัวละอ่อน ปี 63

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันเด็ก ณ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงเพชรลัดดา กันติ๊บ

รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์

รางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

แจ้งหยุดเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2563 วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เด็กดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ หมอดู

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2019 ณ ลาน 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

กิจกรรมวัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 61

วันภาษไทย ปี 61

จิตอาสา61

หล่อเทียนพรรษา61

รับขวัญพวงคราม61

ไหว้ครู61

เลือกตั้ง61

ประชุมผุ้ปกครอง

ประชุมปฏิบัติการ


: รายงานประจำปี 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

: บทสรุปผู้บริหารรายงานประจำปี 61 ประจำปีงบประมาณ 2561

: รายงานประจำปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

อ่านต่อ


: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chaingmai Next)”

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2562

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน/นักศึกษา ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใ

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 18

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

: คำสั่ง เรื่อง แให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที”

: เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน “COVER DANCE” ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
คลังความรู้เพิ่มเติม
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
308
เดือนที่แล้ว
498
ปีนี้
308
ปีที่แล้ว
7,990