โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

To Be Number one ระดับประเทศ

กีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 19

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม อาคารพลศึกษา และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสาธิตร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณป้าดาวเรือง

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ C A M P A O

วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสาธิตรับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

โครงการการสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional learning communty)

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันรายการ 2nd Chiang Mai Open Rapid Chess championship 2019

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ พระราม 4 กรุงเทพมหานคร


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 61

วันภาษไทย ปี 61

จิตอาสา61

หล่อเทียนพรรษา61

รับขวัญพวงคราม61

ไหว้ครู61

เลือกตั้ง61

ประชุมผุ้ปกครอง

ประชุมปฏิบัติการ


: บทสรุปผู้บริหารรายงานประจำปี 61 ประจำปีงบประมาณ 2561

: รายงานประจำปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

อ่านต่อ


: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ (เชียงใหม่) สหกรณ์โคนมห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ดาวพระศุกร์” ประจำปีการศึกษา 2562

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนอบรมปฏิบัติการหุ่นยนต์ ibit microbit และการแข่งขันหุ่นยนต์ ปฏิบัติการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2562

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ร้านโครงการหลวงและตลาดขายผักผลไม้สด สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 (เทศบาลนครเชียงใหม่)

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
คลังความรู้เพิ่มเติม
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
424
เดือนที่แล้ว
758
ปีนี้
6,102
ปีที่แล้ว
8,308