โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

MAYA Kids Show 2015

กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร (MUSEUM ON STREET)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีโอกาสศึกษาหาประสบการณ์การ เรียนรู้นอกสถานที่ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

นักเรียนคนเก่งรั้วสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ด.ช.ปุณยธร แก่นรัตนะ และด.ญ.ปัณณธณ แก่นรัตนะ

เลือกตั้งปี 61 เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2561

และคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2561

แชมป์กีฬาหมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ด.ญ.สิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประชุมปฏิบัติการสร้างสังคมการเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน

สู่วิสัยทัศน์และโครงการพัฒนาบุคลากร เรียนรู้แนวคิดศาสตร์พระราชา ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เหรียญทอง การแข่งขันลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิต ได้แก่ ด.ช.อัครณัฏฐ์ แมคโดโกลด์ และด.ญ.ชนัญธิดา ก๋องคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

ผศ.เยี่ยมลักษณ์. อุดาการ ได้กล่าวให้โอวาทในวันเปิดภาคเรียน

แก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียน และ แนะนำคุณครูชาวต่างชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย

เรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเยาวชนในชนบทภาคเหนือ


เลือกตั้ง60

ประชุมผุ้ปกครอง

ประชุมปฏิบัติการ

วันแม่แห่งชาติ ปี60

วันภาษไทย ปี 60

เปิดอาคารเรียนอนุบาล

ปลูกจิตสำนึก 2560

งานวันเด็ก ปี60


: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: รายงานประจําป SAR ประจำปีงบประมาณ 2552

อ่านต่อ


: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม)

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสุขภาพจิตการกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านพลังใจ (จิตวิทยาการกีฬา)

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดำเนินชีวิตอย่างไร? ให้ห่างไกลโรค”

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน”

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู และรับขวัญพวงคราม ประจำปีการศึกษา 2561

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม “อบรมครูที่ปรึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการสร้างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ “คุณลักษณะเด่นที่ครูพึงเป็น เพื่อพัฒนาศิษย์ให้โดดเด่นและเป็นคนดี”

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
คลังความรู้เพิ่มเติม
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
356
เดือนที่แล้ว
598
ปีนี้
4,402
ปีที่แล้ว
9,220