โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทีม HEYDAY รร.สาธิต

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

สอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเรียนดี ของโรงเรียนยุพราชและสอบชิงทุนเรียนฟรี ของโรงเรียนวิชัยวิทยา

เรื่อง การประมูลร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารประถมศึกษา ในวัน เวลา ราชการ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกอบหุ่นยนต์

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันที่ 16 กันยายน 2561. จากนายกเทศมนตรึนครเชียงใหม่

โครงการรณรงค์ให้เด็กไทยใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 61

วันภาษไทย ปี 61

จิตอาสา61

หล่อเทียนพรรษา61

รับขวัญพวงคราม61

ไหว้ครู61

เลือกตั้ง61

ประชุมผุ้ปกครอง

ประชุมปฏิบัติการ


: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: รายงานประจําป SAR ประจำปีงบประมาณ 2552

อ่านต่อ


: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

: เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทรายตะวัน 2018 คัพ

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่”

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “3D Smart Classroom ในศตวรรษ 21”

: คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ องค์กรสุขภาวะ ที่สร้างได้ด้วยมือเรา”

: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

: คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ แบบบังคับมือ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
คลังความรู้เพิ่มเติม
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
14
เดือนนี้
327
เดือนที่แล้ว
673
ปีนี้
6,902
ปีที่แล้ว
9,220